Schody „U” ażurowe

ZPU72
ZPU82
ZPU90
ZLU72
ZLU82
ZLU90